Aktualności

Ubój z koniecznośći

Mając na uwadze rozpowszechnianie wiedzy wśród rolników na temat postępowania w
przypadku, gdy zdrowe zwierzę gospodarskie ulegnie urazowi, który uniemożliwia mu naturalne
poruszanie się i tym samym transport do rzeźni udostępniamy:


ulotki informacyjne dla rolników (która została zaktualizowana w grudniu 2019 r.)
zawierającej m.in. link do strony Głównego Inspektoratu Weterynarii z aktualnym wykazem
rzeźni działających na terenie Polski spełniających wymogi dotyczące przyjmowania
zwierząt poddanych ubojowi z konieczności poza rzeźnią (załącznik nr 1),


wzór oświadczenia przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę
poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią (załącznik nr 2),


wzór świadectwa zdrowia zwierząt w przypadku uboju z konieczności poza rzeźnią
zawartego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2020/22351 (załącznik nr 3).

 

Do pobrania:

PLW_UBÓJ Z KONIECZNOŚCI

10-44-28_OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY

10-43-22_ŚWIADECTWO ZDROWIA -UBÓJ Z KONIECZNOŚCI

10-41-34_ULOTKA UBÓJ Z KONIECZNOŚCI ZWIERZĄT GOSPODARSKICH KOPYTNYCH POZA RZEŹNIĄ

10-39-43_501.1.7.2022.1. UBÓJ Z KONIECZNOŚCI WLW