Kontakt

DANE KONTAKTOWE

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łańcucie
ul. Jana Cetnarskiego 31
37-100 Łańcut
mail: lancut.piw@wetgiw.gov.pl
tel: 017 225 56 28
FAX:017 225 86 55

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łańcucie czynny jest :

w poniedziałki w godzinach od od 7:30 do 18:00
od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Sekretariat:

pokój nr  1;

tel.  17 2255628;

wew.   21 lub 28

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łańcucie:

Lek. wet. Leszek Bar

pokój nr 1;

tel. 17 2255628

wew. 22

kom. 604257748

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łańcucie

Lek. wet. Mariusz Cyran

pokój nr  4;

tel.  17 2255628;

wew.  25

kom. 736207171, 660474450

Sprawy związane z ochroną zwierząt i zwalczaniem chorób zakaźnych:
pokój nr  2;

tel. 17 2255628;

wew.  23 lub 24

kom. 664463357

Sprawy związane z żywnością pochodzenia zwierzęcego:

pokój nr  4;

tel.  17 2255628;

wew.  25

kom. 736207174
Sprawy związane z paszami i utylizacją:

pokój nr 5 ;

tel. 17 2255628;

wew.  29

kom. 736207173
Księgowość i kadry:

pokój nr 6;

tel.  17 2255628;

wew.  26 lub 27