Aktualności

Informacja na temat wirusa Schmallenberg

Informacja na temat wirusa Schmallenberg.

 W II połowie 2011 r. (w lecie oraz wczesną jesienią) stwierdzano u bydła na terytorium Niemiec i Holandii występowanie przemijających objawów, takich jak gorączką, biegunka, spadek produkcji mleka. Czynnik zakaźny zidentyfikowano w listopadzie 2011 r. w Niemczech – był to wirus, któremu nadano nazwę wirusa Schmallenberg (SBV).

Więcej na ten temat mozna przeczytać tutaj