Polityka Cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI:


Poniższa Polityka prywatności zawiera zasady zbierania i przetwarzania informacji Użytkownikach, obowiązujące w Serwisie piwlancut.pl

1. Administratorem Danych Osobowych („ADO”) w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883) jest POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII z siedzibą przy ul. Cetnarskiego 31, 37-100 Łańcut , tel: 017 225 56 28, e-mail: lancut.piw@wetgiw.gov.pl, o numerze NIP: 8151646922
2. Serwis ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług Serwisu na najwyższym poziomie. Dane Użytkowników nie są udostępniane w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji oraz danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej takie działanie. Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.

 1. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi. Brak podania danych osobowych uniemożliwi wykonanie usługi.
  5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.
  7. Powiatowy Inspektorat Weterynarii zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. O zmianach Polityki Prywatności Powiatowy Inspektorat Weterynarii będzie informować na stronach serwisu.

Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych
8. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 1. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych.
  10. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

 

O Polityce cookies
Witryna www.piwlancut.pl gromadzi w sposób automatyczny informacje, które zawarte są w plikach cookies.
Cookies to inaczej pliki tekstowe zarchiwizowane na urządzeniach końcowych użytkowników witryny. Zazwyczaj zawierają informacje o adresie strony, z której pochodzą, unikalny numer oraz czas wygaśnięcia.
W ramach witryny stosuje się dwa typy plików cookies. Są to sesyjne i stałe. Te pierwsze są plikami archiwizowanymi jedynie do momentu wyłączenia przeglądarki. Cookies stałe zachowują się przez szczegółowo wyznaczony w parametrach pliku czas bądź też do aż użytkownik ich nie usunie.
Podmiotem osadzającym pliki typu cookies jest piwlancut.pl
piwlancut.pl wykorzystuje cookies w celach:
– Spersonalizowania potrzeb użytkownika,
– Czasowego zapamiętywania niektórych ustawień wyszukiwania,
-Odpowiedniego działania komunikatora czatu
piwlancut.pl jest również klientem Google Analytics, które używa cookies w celu prowadzenia statystyk oraz analiz ilości odwiedzin na wytrynie. Google Analytics zestawia również raporty aktywności użytkowników.
Użytkownik nie jest zobligowany do zatwierdzania zgodny na osadzaniu cookies na jego urządzeniu. Aby dezaktywować obsługę plików typu cookies powinno się wyłączyć tą usługę w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji znajdziecie na witrynach internetowych:
Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari.
Należy się liczyć z faktem, że wyłączenie plików bądź też ograniczenie funkcjonalności plików cookie może znacznie wypłynąć na prawidłowe działanie witryny. Jeśli kontynuujesz użytkowanie serwisu akceptujesz powyższe założenia.